Our Services

สำรวจข้อมูล และเปรียบเทียบราคาทรัพย์
เราสำรวจข้อมูล และเปรียบเทียบราคาทรัพย์ ให้ฟรี ทุกทรัพย์ ทุกเขต เพื่อทำให้ทรัพย์ น่าสนใจกว่าคู่แข่งอื่น ๆ
เพิ่มการมองเห็นในทุก แพลตฟอร์ม
เราช่วยทำการตลาด เพิ่มการมองเห็นในทุก แพลตฟอร์ม โดยทีมงาน Agent ที่มี ประสบการณ์
เราช่วยวิเคราะห์
เราช่วยวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพระหว่าง ทรัพย์กับผู้ซื้อแบบครบวงจร รวมทั้งให้ คำปรึกษาด้วยสินเชื่อจาก Agent
เรามีบริการคัดกรอง Agent
เรามีบริการคัดกรอง Agent และตรวจสอบ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการขายของ Agent แต่ ละคนได้
โปรโมท ทรัพย์ฟรีกับแพลตฟอร์มต่างๆ
เราช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปสินค้าให้ทุกทรัพย์ แต่งรูปฟรี + ทำโฆษณาทรัพย์ฟรี + โปรโมท ทรัพย์ฟรีกับแพลตฟอร์มต่างๆ
ไม่มี ค่าใช้จ่ายแรกเข้า จนกว่าจะขายทรัพย์ได้
ประกาศฟรี ลงขาย/เช่า ทรัพย์กับ ไม่มี ค่าใช้จ่ายแรกเข้า จนกว่าจะขายทรัพย์ได้

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ