เปิดเทรนด์ที่พักอาศัย 2565 แนวราบบูมต่อเนื่อง

เปิดเทรนด์ที่พักอาศัย 2565 แนวราบบูมต่อเนื่อง ซีบีอาร์อี เผยปี 2565 ผู้พัฒนาโครงการจะพิจารณาเรื่องการเปิดโครงการใหม่อย่างรอบคอบ ซึ่งต้องมุ่งเนั้นไปที่การ ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อในประเทศ เนื่องจากผู้ซื้อเพื่อเก็งกำไรนั้นหายไปจากตลาด จึงคาดว่าอัตราการขายในตลาดคอนโดมิเนียมจะยังคงชะลตัว เนื่องจากผู้ซื้อที่เป็นผู้พักอาศัยเองมักจะใช้เวลาในการตัดสินใจและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

แม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและนโยบายอื่น ที่มาช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ความสามารถในการซื้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ และผู้ซื้อยังคงมองหาข้อเสนอที่ดีที่สุด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นเพื่อขายยูนิตที่ยังคงเหลือ ขณะเดียวกันยังต้องสร้างจุดขายที่แตกต่างให้กับตัวโครงการ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้จ้างที่ซื้อเพื่อพักอาศัยเองที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเทรนด์ที่พักอาศัยจะเน้นไปที่พื้นที่ขนาดใหญ่และฟังก็ชั่นที่เกี่ยวช้องกับความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดโควิด 19 อาทิ ห้องอเนกประสงค์สำหรับครอบครัว พื้นที่สีเขียวหรือเปิดโล่ง การมีสุขภาพที่ดี และเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดรีเซลหรือตลาดที่พักอาศัยมือสอง สถานการณ์โควิด19 กลับมีผลดีบางประการ ในแง่ของการทำให้มีการปล่อยยุนิตที่หายากออกมาเสนอขาย ซึงยูนิตเหล่านี้จะหาซื้อไม่ได้ในช่วงเวลาที่สภาพตลาดเป็นปกติ

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ