เสนอขยายต่างชาติวีซ่า 10ปีชื้อ คอนโด 3-5 ล้าน

จากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้วีซ่าพำนักระยะยาว (VLT-Visa Long Term) แก่ชาวต่างชาติ4 กลุ่มที่มีศักยภาพทางด้านรายได้และกำลังซื้อเป็นเวลา10 ปี โดยวีซ่ามีอายุ 5 ปี ต่ออายุได้อีก 5 ปี หนึ่งในมาตรการรัฐที่เป็นตัวช่วยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคโควิด โดยเฉพาะสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีโควตาลูกค้ำต่างชาติสามารถซื้อและโอนกรรมสิทธิได้ 49% ตามกฎหมาย

สมาคมอาคารชุดไทย มีมุมมองว่า มาตรการดังกล่าวเป็นผลบวก โดยในระยะสั้นจะส่งผลดีกับห้องชุดพร้อมโอน อาจช่วยให้ระบายสต็อกได้เพิ่มขึ้น 2-3% รวมทั้งน่าจะช่วยให้ยอดขายคอนโด ในโควตาต่างชาติเป็นบวกได้ 2-3% เช่นกัน แต่อาจยังไม่เห็นชัดเจนมากนักในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์โอมิครอนทำให้ลูกค้าจีนซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก มีลัดส่วนชื้อ 50%เดินทางออกนอกประเทศตัวเองไม่ได้ ขณะที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ชี้การให้วีซ่าระยะยา10 ปี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตดีขึ้น เนื่องจากมีชาวต่งชาติที่เป็นกลุ่ม Retire ment นิยมมาพักอาศัยระยะยาว แต่ผลบวกอาจจะยังไม่ส่งผลให้ยอดขายและยอดโอนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากลูกค้ชาวจีนยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

แม้ปัจจุบันสามารถดำเนินการผ่านช่องทางงอนไลน์ได้ก็ตาม แต่ลูกค้ำาก็อยากเห็นสินค้าจริงก่อนรับโอน ปี 2565 จึงเป็นการสร้างบรรยากาศของตลาดอลังหาฯ ให้ดีขึ้นมากกว่าการเห็นตัวเลขการซื้อขายที่ชัดเจนด้านสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ระบุการให้วีซ่าระยะยา10 ปี ช่วยดูดซับคอนโดเหลือขายในตลาดได้ และช่วยให้ยอดขายคอนโดในเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา, ภูเก็ต และเชียงใหม่ ดีขึ้น

ทั้งนี้ เคยมีการศึกษาชัอมูลประเทศไทยไม่ติด 1 ใน 20 อันดับที่ผู้มีความมั่งคั่งสูงอยากจะมาอยู่อาศัย ส่วนใหญ่กลุ่มนี้มีความต้องการไปอยู่ในประเทศที่มีความศิวิไลซ์ เช่น ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะหวังกลุ่มต่างชาติกำลังซื้อสูงหรือ High Net Worth Income อาจยังไม่ตรงเป้า ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าระดับกลาง 3-5 ล้านบาท เป็นพิเศษด้วย

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ